รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง (The Secondary Educational Service Area Office Phangnga Phuket Ranong)
702 ถนนเพชรเกษม ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 82000
โทรศัพท์ : 076-481-529 แฟกซ์ : 076-481-530 อีเมล์ : pr.sesao14.go.th
พัฒนาโดย : นายเกียรติศักดิ์ ผลพัสดุ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มนโยบายและแผน